Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2014

soif
Poszedłem na kawę. właśnie składałem zamówienie, kiedy spostrzegłem starca siedzącego samotnie w kącie.
To była duża kawiarnia, ale miałem wrażenie, że to jest jego miejsce, codziennie. Kelnerka przyniosła mu filiżankę kawy i wtedy dopiero zobaczyłem jego ręce. Maris, on miał najgorszy przypadek paraliżu albo choroby parkinsona, jaki w życiu widziałem - ręce tak mu się trzęsły, że zupełnie nie mógł nad nimi zapanować; nie było mowy o tym, żeby ten człowiek podniósł do ust filiżankę i nie wylał wszystkiego na siebie. Ale on się śmiał ! Jakby miał jakąś wielką sztuczkę w zanadrzu i zaraz chciał ją zademonstrować. Wyobraź sobie, że tymi swoimi trzęsącymi się rękami sięgnął za pazuchę i wyjął słomkę.
- Słomkę?
- Tak! Wielką, długą, żółtą słomkę i wrzucił ją wprost do filiżanki; wiesz, co mi  się najbardziej w tym podobało? Że kiedy pociągnął przez słomkę, rozejrzał się wokoło z tak dumnym uśmiechem, jakby chciał całemu światu ogłosić, że żadne, nawet najbardziej pokrzywione ręce nie są w stanie powstrzymać go od picia kawy. Wiesz, co mnie uderzyło? Że muszę o tym opowiedzieć właśnie tobie - częściowo dlatego, że ostatnio mam ochotę mówienia tobie o wszystkim, ale częściowo dlatego, że ty jesteś moją słomką, Maris. Bez ciebie, wiem to teraz, nie byłbym w stanie..
- Napić się kawy - zachichotała Maris.
- Napić się życia; zanim ciebie poznałem, miałem właśnie takie roztrzęsione ręce.
— Jonathan Carroll – Śpiąc w płomieniu

October 09 2014

October 06 2014

soif
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viaskinny skinny

September 12 2014

soif
3097 6f24 500
Reposted fromskeletal skeletal
soif
2241 7398
Reposted fromretaliate retaliate viaskeletal skeletal
soif
9130 1d4c
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaskeletal skeletal
3767 fa41
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaskeletal skeletal

August 27 2014

soif
2667 20c5
Reposted fromplikmuzyczny plikmuzyczny viaso-skinny so-skinny
6596 69fc
Reposted fromvesania vesania viaso-skinny so-skinny
soif
3040 e3aa
Reposted from20 20 viaso-skinny so-skinny

June 05 2014

soif

March 07 2014

9517 be74 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viailoveyou iloveyou

March 06 2014

9139 0d5c
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viaDOBRADUPA DOBRADUPA
soif
7410 b44a
Reposted fromprettyboys prettyboys viaDOBRADUPA DOBRADUPA

March 03 2014

soif
9539 4728
Reposted fromcaraseen caraseen viacouples couples

February 26 2014

soif
Reposted fromcouples couples

February 20 2014

7506 092c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl